RSS
A A A K
SmodBIP

Strategia

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2014-2020.

Strategia zwiera diagnozę sytuacji społecznej i prognozę zmian problemów społecznych w perspektywie do 2020 roku. Identyfikacja najważniejszych kwestii społecznych została skonstruowana na podstawie przedłożonych materiałów statystycznych i urzędowych a także instrumentów analizy strategicznej, do których należy zaliczyć identyfikację mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń lokalnego systemu polityki społecznej (SWOT). Z diagnozy wynikają obszary problemowe, nad którymi winna skupić się miejska polityka społeczna. Ujęte w formę misji, celów strategicznych, operacyjnych i kierunków działań, w sposób praktyczny wyznaczają działania poszczególnych aktorów życia publicznego Miasta i Gminy Krotoszyn. Część programowa została ujęta w formie tabelarycznej, zawierającej cele, kierunki oraz realizatorów poszczególnych działań, czas ich realizacji oraz wskaźniki ich wykonania.

Uchwała

Załącznik do uchwałyOpublikował: Krystian Olejniczak
Publikacja dnia: 27.11.2014
Podpisał: Krystian Olejniczak
Dokument z dnia: 27.11.2014
Dokument oglądany razy: 1 327