RSS
A A A K
SmodBIP

Sprawozdania- OZPS

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone gminie związane bezpośrednio i pośrednio z pomocą społeczną zapisane w ustawie o pomocy społecznej (Dz.U.09.175.1362 j.t.) i aktach wykonawczych do ustawy.Opublikował: Krystian Olejniczak
Publikacja dnia: 17.04.2013
Podpisał: Krystian Olejniczak
Dokument z dnia: 22.03.2013
Dokument oglądany razy: 2 298